Strategiske mål, verdier og oppgaver

Les om NPEs strategiske mål i perioden 2019-2024, visjon og verdier, og hva som er våre forskriftsfestede oppgaver.

Skriv ut Nynorsk | English | 7. april 2021

Strategiske mål for 2019-2024

Strategisk hovedmål:

Vi skal redusere saksbehandlingstiden ved å forenkle måten vi jobber på.

Vi bruker tiden effektivt

Dette gjør vi gjennom å:

 • prioritere arbeidsoppgaver og utviklingstiltak som gir verdi
 • effektivisere hvert ledd i saksbehandlingen av pasientskader
 • effektivisere arbeidet i alle enheter
 • gi brukerne ansvar for å bidra mer i søknadsprosessen
 • skape en åpen samarbeidskultur

Vi bruker kompetansen vår innovativt og løsningsorientert

Dette gjør vi gjennom å:

 • utvikle kompetansen og dele kunnskap på en systematisk måte
 • skape en kultur for å gi og ta imot tilbakemeldinger
 • ta lederrollen, være modige i endringsarbeid og ledelse
 • aktivt få fram innovative tiltak
 • bygge kompetansen vi trenger i framtiden

Vi har effektive og målrettede beslutningsprosesser

Dette får vi gjennom å:

 • styrke beslutningsdyktigheten hos saksbehandlerne
 • delegere oppgaver og beslutninger
 • kommunisere beslutninger klart og tydelig

Vi bruker gode digitale verktøy

Dette gjør vi gjennom å:

 • forenkle dagens løsninger
 • bygge digital kompetanse
 • ta i bruk nye digitale verktøy

Last ned NPEs strategi for 2019-2024 (pdf)

Visjon og verdier

Vår visjon er pasienten i fokus. Vi legger stor vekt på kvalitet og faglig ekspertise, og vi ønsker å tydeliggjøre at vi i alle ledd av saksbehandlingen setter pasienten i fokus.

I vårt arbeid vektlegger vi disse verdiene:

Omtenksom - Vi skal møte erstatningssøkeren med åpenhet, forståelse og respekt. Kontakten vår skal være personlig og vi skal gi individuell hjelp og oppfølging. Vi skal vise tiltro til erstatningssøkeren, slik at han eller hun opplever trygghet og tillit.

Opplysende - Vi skal drive aktivt opplysningsarbeid om pasientskadeordningen. Virksomhetene vår skal være synlig, lett tilgjengelig og godt kjent. Vi skal ha god og konstruktiv kommunikasjon med erstatningssøkere, helsetjenesten og andre aktører.

Kvalitetsbevisst - Alle nivåer i organisasjonen skal være preget av åpenhet, kompetanse og effektivitet. Dette skal gi erstatningssøkerne et riktig og raskt resultat.

Oppgaver

NPE har tre forskriftsfestede oppgaver.

Vi skal:

 1. avgjøre om erstatningssøkere har krav på erstatning og fastsette størrelsen på erstatningen
 2. bidra med statistiske data til kvalitetsforbedring og skadeforebyggende arbeid i helsetjenesten
 3. informere om pasientskadeordningen til pasienter, helsetjenesten og publikum