Postjournal

NPE er unntatt fra å legge ut postjournal digitalt, men vil gi innsyn på forespørsel.

Skriv ut Nynorsk | English | 10. februar 2020

Du kan lese om unntaket i forskrift til offentleglova § 6, "Tilgjengeleggjering av journalar på internett".

Postjournalen er imidlertid tilgjengelig for innsyn. Du kan sende krav om slikt innsyn i postjournal på e-post til oss.

Innsynsretten gjelder ikke taushetsbelagt informasjon, som for eksempel dokumenter i enkeltsaker. Les også innsyn og postjournal.