Risikoklasser for leger

Leger er delt inn i fire ulike risikoklasser, her kan du lese mer om de ulike klassene og hvilke typer leger som skal registreres i hvilken klasse.

Skriv ut Nynorsk | English | 25. mars 2024

Tilskudd til NPE betales basert på hvilken kompetanse helsepersonellet har, og ikke på hva helsespersonellet gjør. Ved beregning av hva du skal betale til NPE, så er det den totale arbeidstiden du skal bruke.

Du kan lese mer om dette på siden med priser, som du finner lenke til i lenkeboksen.

Jobber du innenfor flere riskoklasser skal hele årsverkstørrelsen registreres i helsepersonellklassen med høyest risiko. Helsepersonell som har flere spesialistgodkjenninger, og som er usikre på om de er registrert i riktig risikoklasse, må kontakte oss. Det er bare NPE som kan registrere endringer av risikoklasse. Dette kan for eksempel gjelde tannleger som også har spesialistgodkjenning som lege.

Kirurger risikoklasse 9a
I denne risikoklassen registreres:

 • generellkirurger
 • ortopeder
 • nevrokirurger
 • gastrokirurger
 • plastikkirurger
 • maxillofacial kirurgi (kjevekirurger)
 • barnekirurger
 • bryst og endokrinkirurger
 • karkirurger
 • thoraxkirurger
 • urologer

Øyespesialister risikoklasse 9
I denne risikoklassen registreres både de som opererer/driver med laser, og de som ikke gjør det.

Øvrige legespesialister risikoklasse 7
I denne risikoklassen registreres alle leger med spesialistutdanning som ikke faller inn under kirurger eller øyespesialister, inkludert spesialister i allmennmedisin.

Øvrige leger risikoklasse 6
I denne risikoklassen registreres alle leger som ikke har noen spesialistutdanning.