Risikoklasser for tannleger

I forskriften er helsepersonell inndelt i ulike risikoklasser. Tannlegene deles inn i to ulike klasser, avhengig av risiko. Her kan du lese mer om inndelingen.

Skriv ut Nynorsk | English | 25. mars 2024

Alle tannleger som driver med implantat tilhører risikoklasse 6a, uavhengig av om de har en spesialisering eller om de er allmenntannleger. Det samme gjør tannlegespesialist innen oral kirurgi og oral medisin, og tannlegespesialist innen oral protetikk.

Allmenntannleger og øvrige tannlegespesialister tilhører klasse 5.

Helsepersonell som har flere spesialistgodkjenninger, og som er usikre på om de er registrert i riktig risikoklasse, må kontakte oss. Det er bare NPE som kan registrere endringer av risikoklasse. Dette kan for eksempel gjelde tannleger som også har spesialistgodkjenning som lege.

Med formuleringen «driver med implantat» menes:
Alle tannleger som utfører implantatkirurgisk og/eller implantatprotetisk behandling. Dette omfatter også skifte av deler og/eller endring av opprinnelig konstruksjon i forbindelse med nødvendig vedlikehold og reparasjoner.

Annet vedlikehold eller reparasjoner, som f.eks. replassering av mistet hvit fylling over skruehull, periimplantittbehandling og tilstramming av løsnet festeskrue, vil ikke regnes som å «drive med implantat».

Nytt i 2024

I den nye registreringen så er det helsepersonellnummeret ditt som avgjør hvilken risikoklasse du havner i, og systemet henter dette automatisk. For år 2024 gjelder følgende; Hvis du driver med implantat og ikke er tannlegespesialist vil du havne i risikoklasse 5 – og du vil fortsatt være dekket om du gjør implantat. Er du tannlegespesialist så vil du havne i risikoklasse 6a.

Fra 2025 så vil tannleger være i samme risikoklasse og betale det samme.

Risikoklasse 6a

Tannlegespesialist innen oral kirurgi/medisin og protetikk, og tannleger som driver med implantat skal registreres i risikoklasse 6a. I denne risikoklassen registreres:

  • Tannleger som jobber med implantater
  • Spesialist i oral kirurgi og oral medisin
  • Spesialist i oral protetikk

Risikoklasse 5

Øvrige tannleger (inkludert øvrige spesialister) skal registreres i risikoklasse 5. I denne risikoklassen registreres:

  • Spesialist i endodonti (rotbehandling)
  • Spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi
  • Spesialist i kjeveortopedi (tannregulering)
  • Spesialist i periodonti (tannkjøttsykdommer)
  • Spesialist i pedodonti (barnetannpleie)