Tannleger

Informasjon knyttet til tannlegepraksis.

Risikoklasser for tannleger

I forskriften er helsepersonell inndelt i ulike risikoklasser. Tannlegene deles inn i to ulike klasser, avhengig av risiko. Her kan du lese mer om inndelingen.

Klage på tannbehandling eller erstatningskrav?

Klage på tannbehandling kan meldes Tannlegeforeningens lokale klagenemnder. Erstatningskrav meldes til NPE.

Tannleger som utfører botoxinjeksjoner

Noen tannleger tilbyr botoxinjeksjoner til sine pasienter. Vi får spørsmål om denne tjenesten er dekket av tilskuddsordningen.

Eksempler på saker innen tannbehandling

Her kan du lese om typiske saker innen tannbehandling  som har fått medhold eller avslag hos oss.