Sjekk om du har meldeplikt til NPE

Ved å svare på noen enkle spørsmål her, kan du få en pekepinn på om du har melde- og tilskuddsplikt til NPE.

Skriv ut Nynorsk | English | 10. mai 2022

Alle virksomheter og autorisert helsepersonell som gir helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten har meldeplikt, og skal betale tilskudd til, NPE.

Når du gjennomfører denne sjekken, vil du få en pekepinn på om du må betale tilskudd til NPE. Det tar rundt 5-7 minutter å gjennomføre sjekken.

Sjekk om du har meldeplikt til NPE