Norsk pasientskadeerstatning skal evalueres

Stortinget har vedtatt å be regjeringen gjennomføre en evaluering av Norsk pasientskadeerstatning hvor rutiner for saksbehandling og saksbehandlingstid står sentralt. Stortinget ba også om at evalueringen skulle inneholde anbefalinger.

Print Bokmål | Nynorsk | 21. April 2023

- En av våre viktigste oppgaver er å korte ned ventetiden for de som søker om erstatning for feil som er begått av helsetjenesten. Vi forstår at det kan være en stor menneskelig belastning å vente lenge på svar om pasientskadeerstatning, sier Kristin Cordt-Hansen, direktør i Norsk pasientskadeerstatning.

- Tillit til vår saksbehandling

- Vi ønsker velkommen evalueringen. Vi ønsker en best mulig pasientskadeerstatning for pasientene innenfor den rammen Stortinget tildeler oss, sier Cordt-Hansen.

Mer informasjon: