Norsk pasientskadeerstatning skal evaluerast

Stortinget har vedteke å be regjeringa gjennomføre ei evaluering av Norsk pasientskadeerstatning der rutinar for saksbehandling og saksbehandlingstid står sentralt. Stortinget ba òg om at evalueringa skulle innehalde tilrådingar.

Skriv ut Bokmål | English | 22. mai 2023

- Ei av dei viktigaste oppgåvene våre er å korte ned ventetida for dei som søkjer om erstatning for feil som er gjorde av helsetenesta. Vi forstår at det kan vere ei stor menneskeleg påkjenning å vente lenge på svar om pasientskadeerstatning, seier Kristin Cordt-Hansen, direktør i Norsk pasientskadeerstatning.

- Tillit til saksbehandlinga vår

- Vi ynskjer evalueringa velkomen. Vi ynskjer ei best mogleg pasientskadeerstatning for pasientane innanfor den ramma Stortinget tildeler oss, seier Cordt-Hansen.

Meir informasjon: