Fysikalsk behandling

Opptrening etter skulderskade - avslag

Ei kvinne søkte erstatning då ho meinte at ho fekk frozen shoulder fordi øvingane hos fysioterapeut etter ein skulderoperasjon var altfor harde. Vi vurderte saka og ho fekk ikkje medhald.

Opptrening etter skulderskade - medhald

Ei kvinne søkte erstatning for vedvarande smerter og nedsett funksjon i skuldra etter at skuldra kom ut av ledd. Ho meinte at hardhendt manipulering av skuldra hos fysioterapeuten gav henne ny skade, og at det ikkje var rett å gjere denne manøveren utan å sjekke tilstanden i skuldra fyrst. Vi vurderte saka og kvinna fekk medhald.