Kreftsjukdomar

Føflekkreft - diagnose - medhald

Ei kvinne fekk fjerna ein føflekk ved skuldra. Føflekken blei diagnostisert som godarta. Etter ny framvekst og fjerning eitt år seinare, viste det seg at det var kreft i føflekken allereie då han blei fjerna fyrste gongen. Vi vurderte saka og kvinna fekk medhald.

Føflekkreft - diagnose - avslag

Ein mann kravde erstatning for følgjene av forseinka diagnose og behandling av føflekkreft. Vi vurderte saka og mannen fekk ikkje medhald.

Lungekreft - svikt i tilvisningsrutinar - medhald

Ein mann fekk tilbakefall av lungekreft. Han blei vist til eit større sjukehus for behandling, men tilvisinga kom ikkje fram. Systemsvikten gjorde at mannen døydde av kreft eitt år seinare. Familien til mannen søkte om erstatning. Vi vurderte saka...

Lungekreft – diagnose – avslag

Ei kvinne søkte erstatning for forseinka diagnose av lungekreft. Ho meinte at ei fortetting som blei funne i den eine lunga fekk utvikle seg til kreft, på grunn av manglande tilvising og oppfølging hos fastlegen. Vi vurderte saka og kvinna fekk ikkje medhald.

Tjukktarmskreft - forseinka diagnose - medhald

Ein mann søkte erstatning for forseinka diagnose og behandling av tjukktarmskreft. Vi vurderte saka og mannen fekk medhald.

Tjukktarmskreft - forseinka diagnose - avslag

Ei kvinne søkte erstatning for forseinka diagnose av tjukktarmskreft. Ho meinte at kreften fekk spreie seg, medan ho blei behandla for noko anna. Vi vurderte saka og kvinna fekk ikkje medhald.

Livmorhalskreft - diagnose - medhald

Ei kvinne søkte erstatning for forseinka diagnose av livmorhalskreft. Dette førte til at ho måtte fjerne livmora og at ho då ikkje kunne få barn. Vi vurderte saka og kvinna fekk medhald.

Livmorhalskreft - diagnose - avslag

Ei kvinne søkte erstatning for forseinka diagnostisering av livmorhalskreft. Ho meinte at celleprøvar som blei tekne to år tidlegare var feiltolka. Hadde ein oppdaga at det var celleforandringar då, ville ho sloppe ei meir omfattande behandling med cellegift og stråling. Vi vurderte saka og kvinna fekk ikkje medhald.

Brystkreft – diagnose – medhald

Ei kvinne søkte om erstatning for forseinka diagnose av kreft i venstre bryst. Ho meinte det førte til at heile brystet måtte fjernast og at ho måtte gå gjennom meir omfattande behandling. Ho meinte at diagnosen kunne vore stilt før, og at ho fekk varige plager som ho elles ikkje ville fått. Vi vurderte saka og kvinna fekk medhald.

Brystkreft – diagnose – avslag

Ei kvinne søkte om erstatning fordi ho meinte at ho hadde blitt eitt år forseinka diagnostisert med brystkreft. Ho meinte at ho hadde symptom som skulle vore følgde betre opp med fleire undersøkingar. Vi vurderte saka og ho fekk ikkje medhald.

Brystkreft – diagnose – avslag

Ei kvinne søkte om erstatning for forseinka diagnose av ein kul i venstre bryst. Ho meinte at om brystkreften hadde blitt oppdaga tre månader før, ville behandlinga vore mindre omfattande. Vi vurderte saka og ho fekk ikkje medhald.

Tynntarmskreft - manglande oppfølging - medhald

Ei kvinne søkte erstatning då ho meinte at ho fekk for dårleg oppfølging etter at ho fekk fjerna ein svulst i tynntarmen. Fire år seinare viste undersøkingar at ho hadde fått fleire større kreftsvulstar. Vi vurderte saka og kvinna fekk medhald.

Kreft - skade på urinleiar - avslag

Ei kvinne blei operert i underlivet, då sjukehuset frykta kreft. Under inngrepet blei ein urinleiar skadd, og ho måtte gjennom ein ny operasjon. Kvinna søkte om erstatning for at sjukeperioden blei lenger. Vi vurderte saka og ho fekk ikkje medhald.

Prostatakreft - manglande tilvising - medhald

Ein mann fekk påvist auka PSA, men blei ikkje tilvist til vidare undersøkingar. Nokre år seinare fekk han påvist ulækjeleg prostatakreft. Han søkte om erstatning. Vi vurderte saka og mannen fekk medhald.

Prostatakreft - behandling - avslag

Ein mann søkte om erstatning fordi han fekk urinlekkasje og nedsett ereksjon etter operasjon for prostatakreft. Dette gjekk ut over livskvaliteten hans. Vi vurderte saka og mannen fekk ikkje medhald.