Nevrologi

Hjerneinfarkt - avslag

Ei kvinne søkte om erstatning for plager hun meinte ho hadde fått etter forseinka diagnose og behandling av hjerneinfarkt. Vi meinte at behandlinga ho fekk, var etter god medisinsk praksis. Kvinna fekk ikkje medhald.

Hjerneinfarkt - medhald

Ei kvinne søkte om erstatning for forseinka diagnostisering og behandling av hjerneslag. Ho meinte dette førte til at ho fekk varige lammingar og funksjonssvikt. Vi meinte at forseinkinga kom av ein svikt, og kvinna fekk medhald.