Øyre-nase-hals

Biholebetennelse - avslag

Ein mann søkte om erstatning då han meinte at han blei forseinka behandla for tette biholer. Han meinte at problema med biholene var årsaka til at han i lengre tid hadde hatt sterk hovudverk. Vi vurderte saka og mannen fekk ikkje medhald.

Biholebetennelse - medhald

Ei kvinne søkte erstatning for tap ho hadde hatt etter ein operasjon i biholene, der ein bomullstampong blei attgløymd etter operasjonen. Vi meinte at det var feil at tampongen ikke blei fjerna, og kvinna fekk medhald.

Fjerning av mandlane - avslag

Ei kvinne søkte om erstatning for vedvarande smerter i halsen etter at ho fekk fjerna mandlane. Ho meinte det var gjort ein feil under operasjonen. Vi vurderte saka og ho fekk ikkje medhald.

Fjerning av mandlane - medhald

Ein mann søkte om erstatning etter at han fekk fjerna mandlane og gjort ein ganeplastikk. Han fekk både puste- og svelgevanskar etter behandlinga, og han meinte at dette kom av feil ved behandlinga. Vi vurderte saka og mannen fekk medhald.