Utvalde skadeområde

Her finn du eksempel på saker vi har behandla og informasjon om erstatning knytt til ulike tema.

Erstatningskrav - psykisk helse

Her er kortfatta informasjon om dei viktigaste tinga du må tenkje på, om du vurderer å søkje erstatning for feilbehandling av psykisk liding.

Erstatning for personar med ADHD

Her er informasjon til deg som vurderer å søkje om erstatning i samband med ADHD.

Koronavirus

Informasjon relatert til koronaviruset.

Erstatning ved vaksineskade

NPE behandlar erstatningskrav som gjeld skadar etter alle vaksinar i Noreg, òg koronavaksinen.

Tannskade

Fleire og fleire søkjer erstatning etter skadar hos tannlegen. Ver klar over at du normalt ikkje kan få erstatning i NPE, om det økonomiske tapet er under 10 000 kroner.

Forseinka diagnose av kreft

Om du meiner du har fått ein skade som følgje av forseinka diagnostisering og behandling av kreft, kan du søkje om erstatning.

Pandemrix

Her har vi samla alle artiklar som handlar om svineinfluensavaksinen Pandemrix.