Temaartiklar

Her finn du korte informasjonsartiklar om statistikk frå NPE.

Kort om erstatningssaker – prostatakreft

Visste du at NPE dei siste fem åra har gitt medhald i 61 saker som gjeld prostatakreft? Dei fleste sakene gjeld diagnostisering. Det er utbetalt 62 millionar kroner i erstatning. Gjennomsnittsalderen er 64 år då skaden skjedde.

Kort om erstatningssaker – hjerneslag

Visste du at NPE dei siste fem åra har behandla 361 hjerneslagsaker? 128 erstatningssøkjarar har fått medhald i erstatningskravet, og det er utbetalt 140 millionar kroner i erstatning.

Kort om erstatningssaker – forseinka diagnostikk av brystkreft

Visste du at NPE dei siste fem åra har gitt medhald til 70 kvinner, som har søkt om pasientskaderstatning, fordi dei fekk diagnostisert brystkreft for seint? Det er utbetalt 85 millionar kroner til erstatningssøkjarane eller etterlatne.

Faktaark: leiringsskader

Faktaark over vedtak om leiringsskader i perioden 2012-2021. Leiringsskader er skader etter feil liggestilling under operasjoner.

Erstatningssaker - diabetes

Visste du at NPE har behandla 149 diabetessaker dei siste ti åra? Svikt i behandlinga av følgjesjukdomar til diabetes står for halvparten av i alt 49 medhaldssaker.  

Erstatningssaker - sjølvmord og sjølvmordsforsøk

Visste du at NPE dei siste fem åra har behandla 217 erstatningskrav som handlar om sjølvmord eller sjølvmordsforsøk?

Erstatningssaker - fedmekirurgi

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 107 saker som gjelder operasjoner for fedme?

Erstatningssaker - hjernesvulstar

Verdas hjernesvulstdag blir markert 8. juni. Visste du at NPE har gitt medhald til 45 erstatningssøkjarar med vondarta eller godarta hjernesvulst dei siste fem åra?

Erstatningssaker - diagnostisering av lungekreft

Visste du at NPE dei siste fem åra har utbetalt 50 millionar kroner i erstatning etter forseinka diagnose av lungekreft?

Erstatningssaker - tjukktarmskreft

Visste du at NPE dei siste fem åra har behandla 237 tjukktarmskreftsaker?

1     2   3   4   >>