Risikoklasser for legar

Legar er delt inn i fire ulike risikoklasser. Her kan du lese meir om dei ulike klassene og kva typar legar som skal registrerast i kva klasse.

Eksempelsaker

Her kan du lese typiske saker frå privat helseteneste, som har fått medhald eller avslag hjå oss.