Informasjon om ordningen og regelverk

Her finner du informasjon om regelverket knyttet til tilskuddsordningen for privat helsetjeneste.

Hva dekker tilskuddsordningen?

Tilskuddsordningen dekker kostnader til å utrede erstatningssakene. I tillegg dekker den utbetaling av erstatning til pasienter og pårørende. Her finner du svar på de mest vanlige spørsmålene om hva tilskuddsordningen omfatter og hva det betyr for...

Regresskrav ved manglende innbetaling av tilskudd

Virksomheter som yter helsehjelp i privat helsetjeneste skal melde fra og betale tilskudd til NPE for det helsepersonellet som er sysselsatt i virksomheten. Dersom de ikke gjør dette, kan virksomheten risikere å måtte betale utbetalt erstatningsbeløp og omkostninger.

Klage på tilskudd

Helse- og omsorgsdepartementet fastsetter tilskuddssatsene for de enkelte helsepersonellgruppene i tråd med gjeldende forskrift. Her kan du lese mer om klageadgangen på fastsettelsen av tilskuddet. 

Regelverk og priser

Her finner du informasjon om regelverket og tilskuddssatsene for de ulike helsepersonellgruppene.

Kan helsepersonell bli saksøkt direkte?

Som hovedregel vil personer som får en behandlingsskade søke erstatning i NPE. I noen ytterst få tilfeller, ser vi at de saksøker helsepersonell direkte. Dette er det en viss åpning for i lovverket.