Hjartesjukdomar

Koronar angiografi - medhald

Ei kvinne søkte erstatning etter røntgenundersøking av kransårene rundt hjartet. Ho fekk ei bløding frå blodåra ved innstikkstaden på armen. Dette gjorde at ho fekk konstante smerter i handa og armen. Vi vurderte saka og kvinna fekk medhald.

Koronar angiografi - avslag

Ein mann søkte erstatning for at han fekk ei rift i pulsåra til hjartet i samband med røntgenundersøking av blodårene rundt hjartet. Dette førte til akutt open hjarteoperasjon med reparasjon av åra. Vi vurderte saka og mannen fekk ikkje medhald.

Hjarteinfarkt – forseinka diagnose – medhald

Ei kvinne søkte om erstatning då ho meinte at symptoma hennar på hjarteinfarkt blei feiltolka som muskelsmerter. Ho meinte at rett diagnose og behandling blei fleire dagar forseinka, og at dette førte til varig skade på hjartet og nedsett livskvalitet. Vi vurderte saka og ho fekk medhald.

Hjarteinfarkt – forseinka diagnose – avslag

Ein mann søkte om erstatning då han meinte at det alvorlege hjarteinfarktet hans blei forseinka diagnostisert og behandla. Han meinte at skaden på hjartet ville vore mindre med raskare utblokking. Vi vurderte saka og mannen fekk ikkje medhald.

Endokarditt - forseinka diagnose - medhald

Ein mann med betennelse i ein hjarteklaff (endokarditt) fekk for seint rett diagnose og behandling. Mannen søkte om erstatning då han meinte at om fastlegen hadde teke symptoma på alvor, hadde sjukdomen blitt mindre alvorleg. Vi vurderte saka og mannen fekk medhald.