Beregne erstatning

Informasjon som gjelder beregning av erstatning.

Hva dekker erstatningen?

Informasjon om hva vi dekker ved erstatning for pasientskade.

Slik beregner vi erstatningen din

Hvis du har rett til erstatning, vil vi beregne størrelsen på erstatningen etter skadeserstatningsloven.

Skjema

Informasjon om skjemaer som handler om beregning av erstatning.