Kan eg søkje erstatning for skaden min?

Ved å svare på nokre enkle spørsmål her, kan du få ein peikepinn på om du kan ha rett til erstatning.

Skriv ut Bokmål | English | 17. september 2019

Når du gjennomfører denne sjekken, vil du sjå om du oppfyller hovudvilkåra for å få erstatning.

Ver merksam på at dette ikkje er ei behandling av saka di eller eit endeleg svar. Det kan vi fyrst gi deg om du søkjer om erstatning og vi har alle opplysingane vi treng for å gjere ei konkret vurdering av saka di.

Det tek rundt 2-5 minuttar å gjennomføre sjekken.

Har du spørsmål om du har rett til erstatning, må du gjerne kontakte oss på telefon 22 99 45 00.

Her finn du meir informasjon om dei vilkåra som må vere oppfylte, for at du skal ha rett til erstatning.

>Kva skal til for å få erstatning?