Tannlegar

Informasjon knytt til tannlegepraksis.

Risikoklasser for tannlegar

I forskrifta er helsepersonell inndelt i ulike risikoklasser. Tannlegane er delt inn i to ulike klasser, avhengig av risiko. Her kan du lese meir om inndelinga.

Klage på tannbehandling eller erstatningskrav?

Klage på tannbehandling kan meldast til dei lokale klagenemndene til Tannlegeforeningen. Erstatningskrav skal meldast til NPE.

Tannlegar som utfører botoxinjeksjonar

Nokre tannlegar tilbyr botoxinjeksjonar til pasientane sine. Vi får spørsmål om denne tenesta er dekt av tilskotsordninga.

Eksempel på saker innan tannbehandling

Her kan du lese om typiske saker innan tannbehandling som har fått medhald eller avslag hjå oss.