Erstatningskrav - psykisk helse

Her er kortfattet informasjon om de viktigste tingene du må tenke på, hvis du vurderer å søke erstatning for feilbehandling av psykisk lidelse.

Skriv ut Nynorsk | English | 10. oktober 2023

Mange kontakter NPE og forteller om det de mener er feil behandling av psykiske lidelser. Typiske saker kan være feil og forsinket diagnose av for eksempel bipolar lidelse, ADHD, psykoselidelser, depresjon, angst og personlighetsforstyrrelser.

Vi får også mange saker som gjelder feilmedisinering av psykiske lidelser.

Det å ha en psykisk lidelse gir ikke rett til erstatning i seg selv. Det er bare de økonomiske konsekvensene av en feilbehandling som dekkes av NPE.

Hva gir rett til erstatning?

Hvis feilbehandling i helsetjenesten har ført til økonomiske konsekvenser for deg, kan du ha krav på erstatning. Eksempler på dette kan være at:

  • du har falt ut av arbeidslivet
  • du har blitt forsinket i utdanningen
  • du har fått økte utgifter til for eksempel egenandeler til medisiner og behandling hos psykolog eller psykiater

Feil eller forsinket diagnose

Mange pasienter får behandling gjennom flere år. Det er ikke alltid en fasit for hva som er riktig behandling. Det er heller ikke alltid mulig å gi behandling som gjør pasienten frisk.

Noen får erstatning fordi de fikk feil diagnose eller de fikk riktig diagnose for sent. Som følge av det fikk de ikke riktig behandling. Dette har ført til en skade, som igjen har ført til et økonomisk tap. Det tapet skal erstatningen dekke.

Feil eller forsinket diagnose gir likevel ikke automatisk rett til erstatning. Noen ganger kan det ha skjedd feil i diagnostiseringen eller behandlingen, uten at dette har gjort at du blir dårligere. Da har du ikke fått en skade og vil ikke ha rett til erstatning.

Feilmedisinering

Det er kjent at de fleste medisiner har risiko for bivirkninger. Ikke alle disse bivirkningene gir rett til erstatning. Hvis medisinen har vært viktig for behandling av sykdommen din, vil du som hovedregel ikke ha rett til erstatning.

Noen får feil medisin, feil dosering eller får medisinen i for lang tid. Hvis dette har ført til en skade som har gitt deg et økonomisk tap, kan du ha rett til erstatning.

Les mer om erstatning etter feilmedisinering.

NPE gir ikke erstatning for «tort og svie»

Mange som kontakter oss er opptatt av å få erstatning som en anerkjennelse av de problemene de har opplevd, det en del kaller erstatning for «tort og svie» eller «plaster på såret». Slik erstatning dekker ikke NPE. NPE kan bare gi erstatning for økonomisk tap og for stor og varig skade.

Servicesenteret

Hvis du har spørsmål om det å søke erstatning, kan du få hjelp og veiledning på servicesenteret vårt

Søke erstatning

Ønsker du å søke erstatning, kan du fylle ut søknadsskjema digitalt.