Tannleger som utfører botoxinjeksjoner

Noen tannleger tilbyr botoxinjeksjoner til sine pasienter. Vi får spørsmål om denne tjenesten er dekket av tilskuddsordningen.

Skriv ut Nynorsk | English | 14. september 2016

Dersom en tannlege har betalt inn tilskudd til NPE for praksisen sin, er også botoxinjeksjoner dekket av ordningen. Det skal derfor ikke betales inn ytterligere tilskudd for denne tjenesten.

Se forøvrig artikkel om kosmetisk behandling. Lenke finner du i boksen.