Tannlegar som utfører botoxinjeksjonar

Nokre tannlegar tilbyr botoxinjeksjonar til pasientane sine. Vi får spørsmål om denne tenesta er dekt av tilskotsordninga.

Skriv ut Bokmål | English | 24. mars 2017

Om ein tannlege har betalt inn tilskot til NPE for praksisen sin, er òg botoxinjeksjonar dekt av ordninga. Det skal difor ikkje betalast inn ytterlegare tilskot for denne tenesta.

Sjå elles artikkel om kosmetisk behandling. Lenkje finn du i boksen.